ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกเอื้องเขาแกะ

ชื่ออื่น : เขาแกะ, เขาควาย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhynchostylis coelestis (Rchb.f.) ex Veitch

วงศ์ : ORCHIDACEAE

ลักษณะ : เอื้องเขาแกะ เป็นกล้วยไม้ ดอกมีสีม่วง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย มีรากอากาศจำนวนมาก ใบเดี่ยว เรียงสลับ ซ้อนกันแน่น ปลายใบเว้าเล็กน้อย กลางใบเป็นร่องแผ่นใบหนาแข็ง ช่อดอกออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด มีหลายสี เช่น สีชมพู ฟ้าอ่อน ม่วง ขาว ช่อยาว 25-35 เซนติเมตร มีดอกย่อยจำนวนมาก มี 6 กลีบ แต่ละต้นออกช่อดอก 3-5 ช่อฤดูดอกบาน : เมษายน - มิถุนายน ดอกทยอยบานได้หลายวัน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ

การปลูก : ควรปลูกลงกระเช้าแขวน หรือเกาะอยู่ตามคบไม้ ตอไม้ ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องปลูกก็เจริญเติบโตได้ ฉีดพ่นปุ๋ยเร่งดอกตามช่วงเวลา จะให้ช่อดอกใหญ่และสีเข้ม และต้องการความชื้นสูง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม กาบมะพร้าว ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงครึ่งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แยกหน่อ