ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกเสี้ยวดอกขาว

ชื่ออื่น : เปียงพะโก, นางอั้ว, Mountain Ebony, Orchid Tree, Poor Man's Orchid

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia variegata L.

วงศ์ : LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE

ลักษณะ : เสี้ยวดอกขาว เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 5 ถึง 10 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 5-10 เมตร เปลือกต้นมีสีน้ำตาล แตกกิ่งมาก กิ่งเหนียว ใบเดี่ยว โคนใบและปลายใบเว้าลึกแผ่นใบสาก ดอกออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง สีขาว เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8-12 เซนติเมตร ก่อนออกดอกจะผลัดใบ ออกดอกพร้อมกันทั้งต้น มีกลีบใหญ่บาง 5กลีบ กลีบบนตรงกลางมีลายสีม่วงแดง มีผลเป็นฝักแบนฤดูดอกบาน : มกราคม - กุมภาพันธ์ ดอกบานพร้อมกัน และออกดอกเต็มต้นนานถึง 2 สัปดาห์ ส่งกลิ่นไปไกล

การปลูก : ควรปลูกในพื้นที่ที่เป็นเนินที่มีการระบายน้ำดี เช่น บนเนินเขา หากปลูกในพื้นที่ที่มีความชื้นมาก จะไม่ทิ้งใบแล้วออกดอกได้น้อย

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด