ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกเสาวรส

ชื่ออื่น : สุคนธรส, Jamaica Honeysuckle, Yellow Granadilla

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Passiflora laurifolia L.

วงศ์ : PASSIFLORACEAE

ลักษณะ : เสาวรส เป็น ไม้เลื้อย มีความสูงประมาณ 5 ถึง 10 เมตร ดอกมีสีม่วง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง มีมือเกาะออกตามซอกใบสำหรับพยุงลำต้น ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่ ยาว 8-12 เซนติเมตร แผ่นใบหนาสีเขียวเข้ม ก้านดอกเรียวยาว ดอกเดี่ยวสีม่วงเข้ม บานห้อยคว่ำลงมีกลีบ 3 ชั้น ชั้นนอกเป็นกลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน ชั้นที่ 2 เป็นกลีบดอกสีชมพู และชั้นที่ 3 เป็นรยางค์ ลักษณะเป็นเส้นสีม่วงเรียงเป็นวง เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ไม่ติดผลฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอดปี ดอกบาน 2 วันแล้วโรย มีกลิ่นหอมตลอดวัน และจะหอมแรงขึ้นในช่วงพลบค่ำ

การปลูก : ควรปลูกกลางแจ้ง แล้วทำซุ้มไม้ให้เลื้อยไต่ ตัดแต่งเถาออกบ้างเพื่อให้ซุ้มโปร่งจะออกดอกได้ดี

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง