ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกเล็บมือนาง

ชื่ออื่น : จะมั่ง จ๊ามั่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Quisqualis indica L.

วงศ์ : COMBRETACEAE

ลักษณะ : เล็บมือนาง เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีแดง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็งพื้นเมืองของไทย ใบมีสีเขียวอมเหลือง ดอกออกที่ปลายกิ่งเป็นช่อใหญ่ ช่อยาว 20-30 เซนติเมตร มีดอกย่อยจำนวนมาก โคนกลีบเป็นหลอดยาว 2 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5 กลีบ แรกแย้มเป็นสีขาว แล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอดปี ดอกทยอยบาน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ในเวลากลางวัน

การปลูก : ปลูกลงแปลงให้เลื้อยไต่ซุ้ม หรือรั้ว หากลงกระถางควรปักไม้ทำซุ้มเล็กๆ ตัดแต่งพุ่มให้โปร่ง ให้ได้รับแสงแดด และความชื่นเหมาะสม จะออกดอกสวยงาม

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง