ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกเทียนกิ่ง

ชื่ออื่น : เทียนขาว, เทียนข้าวเปลือก, Henna, Mignonette Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lawsonia inermis L.

วงศ์ : LYTHRACEAE

ลักษณะ : เทียนกิ่ง เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 3 ถึง 5 เมตร ดอกมีสีแดง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ทรงพุ่มโปร่ง แตกกิ่งใกล้พื้นดินจำนวนมาก ตามกิ่งมีหนามเล็กๆสั้นๆ ใบเล็ก ออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอด มีดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมากฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอดปี ดอกบานพร้อมกันทั้งช่อ ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆทั้งวัน

การปลูก : เป็นไม้ที่โตช้า ควรปลูกในที่แจ้ง และห่างจากต้นไม้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก และให้น้ำอย่างเพียงพอ ควรตัดแต่งกิ่งเป็นช่วงๆ ให้ทรงพุ่มโปร่งแสงแดดส่องผ่านได้ดี จะออกดอกเต็มทั่วทั้งต้น

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด