ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกเถาวัลย์แดง

ชื่ออื่น : เครือชุด, เครือมะแตก, อบเชยเถา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Toxocarpus villosus (Blume) Decne.

วงศ์ : ASCLEPIADACEAE

ลักษณะ : เถาวัลย์แดง เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง พบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในมีน้ำยางสีขาว มีขนสั้นสีน้ำตาลแดงปกคลุม ใบรูปรี ปลายใบแหลม ช่อดอกแยกแขนงออกที่ซอกใบ กลีบเลี้ยงมีขนสีน้ำตาลรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ดอกขนาด 2 เซนติเมตร กลีบดอกสีเหลือง ผลเป็นฝักฤดูดอกบาน : ตุลาคม - ธันวาคม ดอกบาน 1-2 วันแล้วร่วง ส่งกลิ่นหอมตลอดวัน

การปลูก : หากปลูกเป็นไม้ประดับ ควรทำซุ้มให้เลื้อยพัน และตัดแต่งพุ่มอยู่เสมอ

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด