ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกเถาวัลย์เปรียง

ชื่ออื่น : เถาตาปลา, เครือเขาหนัง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Derris scandens (Roxb.) Benth.

วงศ์ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

ลักษณะ : เถาวัลย์เปรียง เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีชมพู

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : --เป็นไม้เลื้อยพื้นเมือง เกาะพันสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เถาเหนียวมาก มีใบประกอบแบบขนนก ใบเรียบเป็นมันสีเขียวเข็ม ช่อดอกสีชมพูอ่อนเกือบขาว ยาว 20 -30 เซนติเมตร มีดอกย่อยจำนวนมาก ผลเป็นฝักแบนมีหลายเมล็ดฤดูดอกบาน : พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ช่อดอกออกพร้อมกันจำนวนมาก และทยอยบานพร้อมกันทั้งต้น ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน

การปลูก : ควรทำซุ้มให้เลื้อยพัน หรือปลูกใกล้ต้นไม้ที่ต้องการให้เลื้อยพัน ควรตัดแต่งเถาออกเป็นช่วงๆ เพื่อมิให้คลุมต้นไม้ที่เลื้อยพันตาย

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด