ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกเถางูเขียว

ชื่ออื่น : เครืองูเขียว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vanilla aphylla Blume

วงศ์ : ORCHIDACEAE

ลักษณะ : เถางูเขียว เป็นกล้วยไม้ ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นกล้วยไม้สกุลเดียวกับวานิลลา ลำต้นเลื้อยเกาะไม้อื่น เจริญเป็นกลุ่มใหญ่ ลำต้นแบนสีเขียว เป็นร่องตามยาว แต่ละข้อห่างกัน 6-10 เซนติเมตร ออกรากยึดเกาะตามข้อ ช่อดอกออกที่ซอกใบ 2-3 ดอก กลีบดอกสีขาวอมเขียว กลีบปากมีขอบกลีบย่น ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-3.5 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : สิงหาคม - ตุลาคม ดอกบานอยู่ได้ 2-3 วัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆในตอนกลางวัน และจะหอมแรงในตอนกลางคืน

การปลูก : ควรปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ ให้ยึดเกาะกับต้นไม้ใหญ่ หรือปลูกลงกระถางแล้วเกาะกับตอไม้ ในช่วงแรกควรใช้เชือกผูกมัดให้เถาเกาะกับหลักเสียก่อน หากเถาเหี่ยวหรือไม่แตกยอด ควรฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ และให้ความชื้นเพิ่ม

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง