ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกเตยทะเล

ชื่ออื่น : ลำเจียก, ปะหนัน, การะเกด, Screw Pine, Screw Tree, Umbrella Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pandanus odoratissimus L.f.

วงศ์ : PANDANACEAE

ลักษณะ : เตยทะเล เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 4 ถึง 6 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม ไม้ประดับ พืชสมุนไพรรายละเอียด : เป็นไม้พื้นเมืองของไทย ที่ขึ้นอยู่ตามชายทะเล เป็นไม้พุ่ม สูง 4-6 เมตร ลำต้นฉ่ำน้ำ มีปุ่มรากกระจายทั่วไป รากอากาศมีขนาดใหญ่ และยาวลงมาจนถึงพื้นดินใบเดี่ยวเรียงสลับเวียนรอบกิ่ง แผ่นใบหนาและเหนียว กลางใบเป็นร่อง ขอบใบมีหนาม ดอกเป็นช่อสีขาว ออกที่ปลายยอด ดอกเพศผู้จะมีกลิ่นหอมฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอดปี ดอกบานนาน 2-3 วัน และออกมากในฤดูฝน ส่งกลิ่นหอมอ่อนตลอดวัน

การปลูก : เหมาะปลูกประดับเป็นแถวตามริมทะเล หรือปลูกเป็นกลุ่ม ต้องหมั่นตัดแต่งโคนต้นให้สะอาด สวยงาม เมื่อต้นโตขึ้นจะแทงรากอากาศออกมายึดลำต้น สามารถทนความแห้งแล้งได้ดี

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำค่อนข้างน้อย ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  แยกหน่อ