ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกเดหลีใบกล้วย

ชื่ออื่น : เดหลี, หน้าวัวไทย, Fragrant Spathiphyllum, Peace Lily

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spathiphyllum cannifolium (Dryand.) Schott

วงศ์ : ARACEAE

ลักษณะ : เดหลีใบกล้วย เป็นไม้หัวหรือมีเหง้า มีความสูงประมาณ 0.2 ถึง 0.5 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ล้มลุก มีลำต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดินแล้วแตกเป็นหน่อขึ้นมา ก้านใบยาวเรียว แผ่นใบยาว 20-30 เซนติเมตร ก้านดอกสีเขียว จานดอกสีขาว รูปหัวใจ ตรงกลางเป็นช่อดอก ลักษณะเป็นปลีกลมๆ ยาว 5-7 เซนติเมตร สีขาวมีดอกเล็กๆเรียงติดกัน ส่งกลิ่นหอมแรงมากฤดูดอกบาน : ออกดอกหลังจากปลูกได้ 4 เดือน จะทยอยออกดอกตลอดปี ส่งกลิ่นหอมแรงในช่วงสายๆ

การปลูก : สามารถปลูกในกระถางขนาดใหญ่ โดยใช้ดินร่วนที่ระบายน้ำดี ไว้ในที่ร่มรำไร หรือจะปลูกเพื่อปกคลุมดินตามโคนต้นไม้ใหญ่ที่มีแสงรำไร

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  แยกหน่อ