ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้




ดอกเครือปลาสงแดง

ชื่ออื่น : เถาวัลย์แดง, หัวขวาน, เครือชุด, เครือชุดแดง, เถายอดแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ichnocarpus frutesacens (L.) W.T.Aiton

วงศ์ : APOCYNACEAE

ลักษณะ : เครือปลาสงแดง เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  



รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง พบทั่วทุกภาคตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบ และป่าพรุ กิ่งอ่อนมีขนสั้นสีน้ำตาลแดงใบรูปรี แผ่นใบหนา สีเขียวเข้มใต้ใบมีขนประปรายตามเส้นใบ ช่อดอกแยกแขนง ออกที่ซอกใบและปลายยอด ดอกเล็กสีขาว หรือสีเหลืองอ่อนมีจำนวนมาก ดอกรูปกรวย ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เรียงบิดเวียน ขอบกลีบมีฝอยละเอียด ผลเป็นฝักคู่ เมล็ดเป็นสีน้ำตาล



ฤดูออกดอก : พฤศจิกายน - มาราคม ดอกบาน 1-2 วันแล้วร่วง ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆในตอนเช้า

การปลูก : ปลูกเป็นไม้ประดับ ควรทำซุ้มให้แข็งแรงชอบอากาศเย็น และมีแสงแดดตลอดวัน

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด