ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้

  

หมวด ไม้น้ำ

  หน้า   
บัวผัน
บัวผัน , บัวขาบ, บัวนิล
บัวผัน เป็นไม้น้ำ ดอกมีสีม่วง
ไม้ดอกหอม
 
บัววิกตอเรีย
บัววิกตอเรีย , บัวกระด้ง, Amazon Water-lily, Giant Water-lily, Victoria Water-lily
บัววิกตอเรีย เป็นไม้น้ำ ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
บัวหลวง
บัวหลวง , Lotus, Sacred Lotus , อุบล, สัตตบงกช, สัตตบุษย์
บัวหลวง เป็นไม้น้ำ ดอกมีสีชมพู
ไม้ดอกหอม
 
หน้า