ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้

  

หมวด ลักษณะไม้ใหญ่

  หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   
เกล็ดกระโห้
เกล็ดกระโห้ , Copey Clusia
เกล็ดกระโห้ เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีชมพู
ไม้ดอกหอม
 
กระถินเทศ
กระถินเทศ , กระถินหอม, ดอกคำใต้, Cassie Flower, Scented Wattle, Sponge Tree
กระถินเทศ เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
เข็มโคม
เข็มโคม , เข็มป่า
เข็มโคม เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
โมกใหญ่
โมกใหญ่ , โมกหลวง
โมกใหญ่ เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
โมกซ้อน
โมกซ้อน , Water Jasmine
โมกซ้อน เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
โมกซ้อน
โมกซ้อน , โมกบ้าน
โมกซ้อน เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ประดับ
 
เตยทะเล
เตยทะเล , ลำเจียก, ปะหนัน, การะเกด, Screw Pine, Screw Tree, Umbrella Tree
เตยทะเล เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
เทียนกิ่ง
เทียนกิ่ง , เทียนขาว, เทียนข้าวเปลือก, Henna, Mignonette Tree
เทียนกิ่ง เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีแดง
ไม้ดอกหอม
 
เสี้ยวดอกขาว
เสี้ยวดอกขาว , เปียงพะโก, นางอั้ว, Mountain Ebony, Orchid Tree, Poor Man's Orchid
เสี้ยวดอกขาว เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
แก้ว
แก้ว , แก้วขาว, แก้วลาย, Chinese Box, Cosmetic Bark Tree, Orange Jasmine
แก้ว เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
แตรสวรรค์
แตรสวรรค์ , Salmon Angel\'s Trumpet
แตรสวรรค์ เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
แมกโนเลียเลนไน
แมกโนเลียเลนไน
แมกโนเลียเลนไน เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีแดง
ไม้ดอกหอม