ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้

  

หมวด ลักษณะไม้เลื้อย

  หน้า [1] 2 3 4 5   
โมกเครือ
โมกเครือ , ไส้ตัน
โมกเครือ เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
เขี้ยวงู
เขี้ยวงู , มะลิเขี้ยวงู
เขี้ยวงู เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
เครือโงบ
เครือโงบ , โงบ, เครือสี่เหลี่ยม
เครือโงบ เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีเขียว
ไม้ดอกหอม
 
เครือจางน้อย
เครือจางน้อย , กำปองน้อย, คำปองน้อย, เครือฟานไห้, พริกสั้นก้าง
เครือจางน้อย เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
เครือปลาสงแดง
เครือปลาสงแดง , เถาวัลย์แดง, หัวขวาน, เครือชุด, เครือชุดแดง, เถายอดแดง
เครือปลาสงแดง เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
เถาวัลย์เปรียง
เถาวัลย์เปรียง , เถาตาปลา, เครือเขาหนัง
เถาวัลย์เปรียง เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีชมพู
ไม้ดอกหอม
 
เถาวัลย์แดง
เถาวัลย์แดง , เครือชุด, เครือมะแตก, อบเชยเถา
เถาวัลย์แดง เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
เปลวสุริยัน
เปลวสุริยัน , Mexican Flamevine, Orangeglow Vine
เปลวสุริยัน เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีแดง
ไม้ดอกหอม
 
เล็บมือนาง
เล็บมือนาง , จะมั่ง จ๊ามั่ง
เล็บมือนาง เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีแดง
ไม้ดอกหอม
 
ใบสีทอง
ใบสีทอง , ย่านดาโอ๊ะ
ใบสีทอง เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
ไกรกรัน
ไกรกรัน
ไกรกรัน เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
กระดุมแดง
กระดุมแดง
กระดุมแดง เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีแดง
ไม้ดอกหอม
 
หน้า [1] 2 3 4 5