ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้

  

หมวด ลักษณะไม้พุ่มรอเลื้อย

  หน้า   
โนรา
โนรา , กำลังช้างสาร, พญาช้างเผือก, สะเลา
โนรา เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
แฮปปี้เนส
แฮปปี้เนส , ชมพูฮาวาย
แฮปปี้เนส เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ดอกมีสีชมพู
ไม้ประดับ
 
คัดเค้าเครือ
คัดเค้าเครือ , คัดเค้า, คัดเค้าหนาม, เค็ดเค้า, หนามลิดเค้า
คัดเค้าเครือ เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
นมงัว
นมงัว
นมงัว เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ดอกมีสีเขียว
ไม้ดอกหอม
 
บุหงาเซิง
บุหงาเซิง , เครือติดต่อ, ส่าเหล้า, สายหยุด, Wedding Cananga
บุหงาเซิง เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
แย้มปีนัง
แย้มปีนัง , หอมปีนัง บานทน
แย้มปีนัง เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ดอกมีสีม่วง
ไม้ประดับ
 
พุทธชาด
พุทธชาด , ไก่น้อย
พุทธชาด เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
มะลิซ้อน
มะลิซ้อน , Arabian Jasmine
มะลิซ้อน เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
มะลิภูหลวง
มะลิภูหลวง
มะลิภูหลวง เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
มะลิหลวง
มะลิหลวง , Angel-wing Jasmine, Shining Jasmine
มะลิหลวง เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ดอกมีสีม่วง
ไม้ดอกหอม
 
สายหยุด
สายหยุด , กล้วยเครือ, สาวหยุด, Dwarf Ylang-ylang
สายหยุด เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
ช้องแมว
ช้องแมว , ซ้องแมว คางแมว ข้าวจี่ ซ้อแมว เล็บแมว
ช้องแมว เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ดอกมีสีเหลือง
ไม้ประดับ
 
หน้า