ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้

  

หมวด ดอกสีขาว

  หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
เข็มหอม
เข็มหอม , เข็มพวงขาว, Siamese White lxora
เข็มหอม เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
เขี้ยวกระแต
เขี้ยวกระแต
เขี้ยวกระแต เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
เข็มโคม
เข็มโคม , เข็มป่า
เข็มโคม เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
โมกเครือ
โมกเครือ , ไส้ตัน
โมกเครือ เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
โมกใหญ่
โมกใหญ่ , โมกหลวง
โมกใหญ่ เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
โมกซ้อน
โมกซ้อน , Water Jasmine
โมกซ้อน เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
โมกซ้อน
โมกซ้อน , โมกบ้าน
โมกซ้อน เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ประดับ
 
เขี้ยวงู
เขี้ยวงู , มะลิเขี้ยวงู
เขี้ยวงู เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
เครือจางน้อย
เครือจางน้อย , กำปองน้อย, คำปองน้อย, เครือฟานไห้, พริกสั้นก้าง
เครือจางน้อย เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
เครือปลาสงแดง
เครือปลาสงแดง , เถาวัลย์แดง, หัวขวาน, เครือชุด, เครือชุดแดง, เถายอดแดง
เครือปลาสงแดง เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
เดหลีใบกล้วย
เดหลีใบกล้วย , เดหลี, หน้าวัวไทย, Fragrant Spathiphyllum, Peace Lily
เดหลีใบกล้วย เป็นไม้หัวหรือมีเหง้า ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
เตยทะเล
เตยทะเล , ลำเจียก, ปะหนัน, การะเกด, Screw Pine, Screw Tree, Umbrella Tree
เตยทะเล เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม