ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้

  

หมวด ดอกสีเหลือง - สีส้ม

  หน้า [1] 2 3 4 5 6 7   
กระถินเทศ
กระถินเทศ , กระถินหอม, ดอกคำใต้, Cassie Flower, Scented Wattle, Sponge Tree
กระถินเทศ เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
เถาวัลย์แดง
เถาวัลย์แดง , เครือชุด, เครือมะแตก, อบเชยเถา
เถาวัลย์แดง เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
เอื้องคำ
เอื้องคำ
เอื้องคำ เป็นกล้วยไม้ ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
เอื้องผึ้ง
เอื้องผึ้ง
เอื้องผึ้ง เป็นกล้วยไม้ ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
เอื้องสามปอยขุนตาน
เอื้องสามปอยขุนตาน , สามปอย, เอื้องสามปอยขาว, เอื้องสามปอยดง
เอื้องสามปอยขุนตาน เป็นกล้วยไม้ ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
แสดสยาม
แสดสยาม
แสดสยาม เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีส้ม
ไม้ดอกหอม
 
กระดังงาเขา
กระดังงาเขา , สังหยู
กระดังงาเขา เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
กระดังงาสงขลา
กระดังงาสงขลา , กระดังงาเบา กระดังงอ
กระดังงาสงขลา เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
กล้วยน้อย
กล้วยน้อย , สะทาง
กล้วยน้อย เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
กลาย
กลาย , กล้วยค่าง, มหาพรหม
กลาย เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
การเวก
การเวก , กระดังงาป่า, กระดังงาเถา
การเวก เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
กุหลาบมอญ
กุหลาบมอญ , Damask Rose
กุหลาบมอญ เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม