ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้

  

หมวด ดอกสีฟ้า - สีม่วง

  หน้า [1] 2 3   
เสาวรส
เสาวรส , สุคนธรส, Jamaica Honeysuckle, Yellow Granadilla
เสาวรส เป็น ไม้เลื้อย ดอกมีสีม่วง
ไม้ดอกหอม
 
เอื้องเขาแกะ
เอื้องเขาแกะ , เขาแกะ, เขาควาย
เอื้องเขาแกะ เป็นกล้วยไม้ ดอกมีสีม่วง
ไม้ดอกหอม
 
แย้มปีนัง
แย้มปีนัง , บานทน, หอมปีนัง, Climbing Oleander, Rose Allamanda
แย้มปีนัง เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีม่วง
ไม้ดอกหอม
 
แวนด้า มินิปาล์มเมอร์
แวนด้า มินิปาล์มเมอร์
แวนด้า มินิปาล์มเมอร์ เป็นกล้วยไม้ ดอกมีสีม่วง
ไม้ดอกหอม
 
บัวผัน
บัวผัน , บัวขาบ, บัวนิล
บัวผัน เป็นไม้น้ำ ดอกมีสีม่วง
ไม้ดอกหอม
 
แย้มปีนัง
แย้มปีนัง , หอมปีนัง บานทน
แย้มปีนัง เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ดอกมีสีม่วง
ไม้ประดับ
 
ใบระบาด
ใบระบาด , ผักระบาด ใบละบาท
ใบระบาด เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีม่วง
ไม้ประดับ
 
มณฑาป่า
มณฑาป่า
มณฑาป่า เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีม่วง
ไม้ดอกหอม
 
มะลิเนปาล
มะลิเนปาล , มะลิเลื้อย, Pink Jasmine, Winter Jasmine
มะลิเนปาล เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีม่วง
ไม้ดอกหอม
 
มะลิหลวง
มะลิหลวง , Angel-wing Jasmine, Shining Jasmine
มะลิหลวง เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ดอกมีสีม่วง
ไม้ดอกหอม
 
พุดสามสี
พุดสามสี , พุดสองสี พุดธชาดม่วง สามราศี
พุดสามสี เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีม่วง
ไม้ประดับ
 
ราชาวดีม่วง
ราชาวดีม่วง , Butterfly Bush
ราชาวดีม่วง เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีม่วง
ไม้ดอกหอม
 
หน้า [1] 2 3