ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้

  

หมวด ดอกไม้ทั้งหมด

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   
คุย
คุย , กะตังกะติ้ว, คุยช้าง, คุยหนัง, หมากยาง
คุย เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
จันดง
จันดง
จันดง เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีขาว
พันธุ์ไม้หายาก
 
จันทน์กะพ้อ
จันทน์กะพ้อ , จันทน์พ้อ
จันทน์กะพ้อ เป็นไม้ต้นทรงกรวยคว่ำ ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
จำปา
จำปา , Champaca, Orange Champak
จำปา เป็นไม้ต้นทรงกรวยคว่ำ ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
จำปาแดง
จำปาแดง
จำปาแดง เป็นไม้ต้นทรงกรวยคว่ำ ดอกมีสีแดง
ไม้ดอกหอม
 
กระทุ่มนา
กระทุ่มนา , กระทุ่มน้ำ
กระทุ่มนา เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
จำปาป่า
จำปาป่า
จำปาป่า เป็นไม้ต้นทรงกรวยคว่ำ ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
จำปาหลวง
จำปาหลวง , จำปีควาย
จำปาหลวง เป็นไม้ต้นทรงกรวยคว่ำ ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
จำปี
จำปี
จำปี เป็นไม้ต้นทรงกรวยคว่ำ ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
จำปีแขก
จำปีแขก , จำปาแขก, Port Wine Magnolia
จำปีแขก เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
จำปีช้าง
จำปีช้าง , จำปีดง, White Michelia
จำปีช้าง เป็นไม้ต้นทรงกรวยคว่ำ ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
จำปีดอลต์โซปา
จำปีดอลต์โซปา , Sweet Michelia
จำปีดอลต์โซปา เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม