ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้

  

หมวด ดอกไม้ทั้งหมด

หน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   
กุหลาบมอญ
กุหลาบมอญ , Damask Rose
กุหลาบมอญ เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
ขจร
ขจร , สลิด, Cowslip Creeper, Pakalana Vine, Telosoma, Tonkin Jasmine
ขจร เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
ขมิ้นต้น
ขมิ้นต้น , Siam Hollygrape
ขมิ้นต้น เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
ขันทอง
ขันทอง , กระดูก, ขันทองพยาบาล, มะดูก
ขันทอง เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
ข้าวหลาม
ข้าวหลาม
ข้าวหลาม เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
คัดเค้าเครือ
คัดเค้าเครือ , คัดเค้า, คัดเค้าหนาม, เค็ดเค้า, หนามลิดเค้า
คัดเค้าเครือ เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
บานเช้าสีเหลือง
บานเช้าสีเหลือง , เหลืองราชา บานเช้าต้น
บานเช้าสีเหลือง เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีเหลือง
ไม้ประดับ
 
คัทลียา
คัทลียา , ราชินีกล้วยไม้
คัทลียา เป็นกล้วยไม้ ดอกมีสีเหลือง
ไม้ประดับ
 
คัทลียาควีนสิริกิติ์
คัทลียาควีนสิริกิติ์
คัทลียาควีนสิริกิติ์ เป็นกล้วยไม้ ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
คำขาว
คำขาว , กุหลาบป่า, กุหลาบขาว
คำขาว เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
คำมอกหลวง
คำมอกหลวง , หอมไก๋, แสลงหอมไก๋
คำมอกหลวง เป็นไม้ต้นทรงกรวยคว่ำ ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
คำหอม
คำหอม , ต้องแร่งพูพาน
คำหอม เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม