ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้

  

หมวด ดอกไม้ทั้งหมด

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27   
พิทูเนีย
พิทูเนีย , ปีตูเนีย ดอกผักบุ้ง
พิทูเนีย เป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อย ดอกมีสีม่วง
ไม้ประดับ
 
มลุลีสีชมพู
มลุลีสีชมพู , มลุลี
มลุลีสีชมพู เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ประดับ
 
ผีเสื้อแสนสวย
ผีเสื้อแสนสวย , ผีเสื้อ
ผีเสื้อแสนสวย เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีฟ้า
ไม้ประดับ
 
ราชาวดี
ราชาวดี , ราชาวดีขาว
ราชาวดี เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ประดับ
 
ดาวกระจาย
ดาวกระจาย , คำแพ
ดาวกระจาย เป็นไม้ดอกล้มลุก ดอกมีสีเหลือง
ไม้ประดับ
 
ผีเสื้อ
ผีเสื้อ , ผีเสื้อ
ผีเสื้อ เป็นไม้ดอกล้มลุก ดอกมีสีแดง
ไม้ประดับ
 
พุดสวน
พุดสวน , พุดสา พุดป่า พุดลา
พุดสวน เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ประดับ
 
เวอร์บีน่า
เวอร์บีน่า , เวอร์บีน่า
เวอร์บีน่า เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีชมพู
ไม้ประดับ
 
เสลา
เสลา , ตะเกรียบ ตะแบกขน อินทรชิต
เสลา เป็นไม้ต้นทรงพุ่มรูปไข่ ดอกมีสีม่วง
ไม้ประดับ
 
กัลปพฤกษ์
กัลปพฤกษ์ , กัลปพฤกษ์
กัลปพฤกษ์ เป็นไม้ต้นทรงพุ่มแผ่กว้าง ดอกมีสีชมพู
ไม้ประดับ
 
มณฑา
มณฑา , จอมปูน จำปูนช้าง
มณฑา เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีเหลือง
ไม้ประดับ
 
แคฝรั่ง (สีชมพู)
แคฝรั่ง (สีชมพู) , แคฝรั่ง
แคฝรั่ง (สีชมพู) เป็นไม้ต้นทรงพุ่มแผ่กว้าง ดอกมีสีชมพู
ไม้ประดับ