ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้

  

หมวด ดอกไม้ทั้งหมด

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27   
สาละ
สาละ , ลูกปืนใหญ่, Cannon-ball Tree
สาละ เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีชมพู
ไม้ดอกหอม
 
ส่าเหล้าต้น
ส่าเหล้าต้น
ส่าเหล้าต้น เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
หนามแดง
หนามแดง , มะนาวโห่, มะนาวไม่รู้โห่, Karanda
หนามแดง เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
หมักม่อ
หมักม่อ
หมักม่อ เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
หมากหอม
หมากหอม , หมากลิง, หมากหน่อ, Triandra Palm
หมากหอม เป็น - ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
หอกราชบังสัน
หอกราชบังสัน , ว่านเพชรนารายณ์, แสนพันล้อม
หอกราชบังสัน เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
หอมเจ็ดชั้น
หอมเจ็ดชั้น , จันทนาใบเล็ก
หอมเจ็ดชั้น เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีเหลือง
ไม้ประดับ
 
โมกพวง
โมกพวง , โมกพวง
โมกพวง เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ประดับ
 
หอมหมื่นลี้
หอมหมื่นลี้ , สารภีฝรั่ง, Fragrant Olive, Sweet Olive,Tea Olive
หอมหมื่นลี้ เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
หิรัญญิการ์
หิรัญญิการ์ , Easter Lily Vine, Herald\'s Trumpet
หิรัญญิการ์ เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
หีบไม้งาม
หีบไม้งาม , Boxwood Beauty, Natal Plum
หีบไม้งาม เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
อรัญญิการ์
อรัญญิการ์ , Glory Vine
อรัญญิการ์ เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม