ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้

  

หมวด ดอกไม้ทั้งหมด

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27   
โคลงเคลง
โคลงเคลง , โคลงเคลงขน โคลงเคลงทุ่ง เอ็นอ้า
โคลงเคลง เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีม่วง
ไม้ประดับ
 
ศรียะลา
ศรียะลา , อโศกใหญ่, อโศกเหลือง, Yellow Saraca
ศรียะลา เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
สนกระ
สนกระ , กระดูกไก่, ดูกไก่
สนกระ เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
ส้มโอ
ส้มโอ , Pomelo, Pummelo
ส้มโอ เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
สร้อยฟ้า
สร้อยฟ้า , กะทกรกฝรั่ง เบญจวรรณ
สร้อยฟ้า เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีม่วง
ไม้ดอกหอม
 
สะบันงาป่า
สะบันงาป่า , หนังดำตัวผู้
สะบันงาป่า เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีเขียว
ไม้ดอกหอม
 
สะแล่งหอมไก๋
สะแล่งหอมไก๋
สะแล่งหอมไก๋ เป็นไม้ต้นทรงกรวยคว่ำ ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
สักน้ำ
สักน้ำ , กล้วย, สัก
สักน้ำ เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
สายน้ำผึ้ง
สายน้ำผึ้ง , Gold-and-silver Flower, Japanese Honeysuckle
สายน้ำผึ้ง เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
สายน้ำผึ้งจีน
สายน้ำผึ้งจีน , Chinese Honeysuckle
สายน้ำผึ้งจีน เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีแดง
ไม้ดอกหอม
 
สายหยุด
สายหยุด , กล้วยเครือ, สาวหยุด, Dwarf Ylang-ylang
สายหยุด เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
สารภี
สารภี , สร้อยพี, สารภีแนน
สารภี เป็นไม้ต้นทรงกรวยคว่ำ ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม