ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้

  

หมวด ดอกไม้ทั้งหมด

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   
ราตรี
ราตรี , หอมดึก, Night - blooming Jessamine, Night - blooming Cestrum
ราตรี เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
ราตรีสวรรค์
ราตรีสวรรค์ , White Butterfly
ราตรีสวรรค์ เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
ราตรีสีทอง
ราตรีสีทอง , Orange Cestrum, Yellow Shrub Jessamine
ราตรีสีทอง เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
ลีลาวดี
ลีลาวดี , ลั่นทม จำปาลาว
ลีลาวดี เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
ชงโค
ชงโค , เสี้ยวดอกแดง เสี้ยวหวาน
ชงโค เป็นไม้ต้นแผ่เป็นรัศมี ดอกมีสีชมพู
ไม้ประดับ
 
ลำดวน
ลำดวน , หอมนวล, White Cheesewood
ลำดวน เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
ลำดวนดอย
ลำดวนดอย
ลำดวนดอย เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
ลำดวนแดง
ลำดวนแดง
ลำดวนแดง เป็นไม้ต้นทรงกรวยคว่ำ ดอกมีสีแดง
ไม้ดอกหอม
 
ลิตเติลสตาร์
ลิตเติลสตาร์
ลิตเติลสตาร์ เป็นกล้วยไม้ ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
ลิ้นมังกร
ลิ้นมังกร , ลิ้นแม่ยาย, ว่านงาช้าง, Snake Plant
ลิ้นมังกร เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
ลิลลี่
ลิลลี่ , Lily
ลิลลี่ เป็นไม้หัวหรือมีเหง้า ดอกมีสีขาว ชมพู
ไม้ดอกหอม
 
วาสนา
วาสนา , ประเดหวี
วาสนา เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีชมพู
ไม้ประดับ