ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้

  

หมวด ดอกไม้ทั้งหมด

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   
มะลิหลวง
มะลิหลวง , Angel-wing Jasmine, Shining Jasmine
มะลิหลวง เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ดอกมีสีม่วง
ไม้ดอกหอม
 
พิกุล
พิกุล , กุล พิกุลป่า ซางดง
พิกุล เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
มังตาน
มังตาน , ทะโล้, สารภีป่า, พังตาน
มังตาน เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
ยอป่า
ยอป่า , ยอเถื่อน
ยอป่า เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
พลับพลึง
พลับพลึง , พลับพลึงดอกขาว ลิลัว
พลับพลึง เป็นไม้หัวหรือมีเหง้า ดอกมีสีขาว
ไม้ประดับ
 
พลับพลึงตีนเป็ด
พลับพลึงตีนเป็ด , พลับพลึงตีนเป็ด
พลับพลึงตีนเป็ด เป็นไม้หัวหรือมีเหง้า ดอกมีสีขาว
ไม้ประดับ
 
รวงผึ้ง
รวงผึ้ง , น้ำผึ้ง, ดอกน้ำผึ้ง, Yellow Star
รวงผึ้ง เป็นไม้ต้นแผ่เป็นรัศมี ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
รสสุคนธ์
รสสุคนธ์ , กะปด, อรคนธ์, ย่านปด
รสสุคนธ์ เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
รสสุคนธ์แดง
รสสุคนธ์แดง , เครือปด, ปดลื่น, ย่านปด
รสสุคนธ์แดง เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีแดง
ไม้ดอกหอม
 
พุดสามสี
พุดสามสี , พุดสองสี พุดธชาดม่วง สามราศี
พุดสามสี เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีม่วง
ไม้ประดับ
 
ราชพฤกษ์
ราชพฤกษ์ , คูน ลมแล้ง
ราชพฤกษ์ เป็นไม้ต้นทรงพุ่มแผ่กว้าง ดอกมีสีเหลือง
ไม้ประดับ
 
ราชาวดีม่วง
ราชาวดีม่วง , Butterfly Bush
ราชาวดีม่วง เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีม่วง
ไม้ดอกหอม