ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้

  

หมวด ดอกไม้ทั้งหมด

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   
มหาหงส์
มหาหงส์ , กระทายหงส์, หางหงส์, Ginger Lily, White Ginger
มหาหงส์ เป็นไม้หัวหรือมีเหง้า ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
มะคาเดเมีย
มะคาเดเมีย , ก่อหลวง, Macadamia
มะคาเดเมีย เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
มะตาด
มะตาด , ส้มปรุ ส้านป้าว ส้านกวาง แอปเปิ้ลมอญ
มะตาด เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
มะป่วน
มะป่วน , ดงดำขาว, นมหนู
มะป่วน เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
มะลิฉัตร
มะลิฉัตร , มะลิพิกุล, Arabian Jasmine
มะลิฉัตร เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
มะลิซ้อน
มะลิซ้อน , Arabian Jasmine
มะลิซ้อน เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
มะลิถอด
มะลิถอด , Arabian jasmine
มะลิถอด เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
มะลิเนปาล
มะลิเนปาล , มะลิเลื้อย, Pink Jasmine, Winter Jasmine
มะลิเนปาล เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีม่วง
ไม้ดอกหอม
 
มะลิภูหลวง
มะลิภูหลวง
มะลิภูหลวง เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
กล้วยบัว
กล้วยบัว , กล้วยประดับ, กล้วยแค่, กล้วยแวก, ยะมอง
กล้วยบัว เป็นไม้หัวหรือมีเหง้า ดอกมีสีชมพู
ไม้ประดับ
 
มะลิลา
มะลิลา , มะลิป้อม, Arabian Sambac
มะลิลา เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
มะลิวัลย์
มะลิวัลย์ , Bluegrape Jasmine, Princess Jasmine
มะลิวัลย์ เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม