ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้

  

หมวด ดอกไม้ทั้งหมด

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   
พุดแตรงอน
พุดแตรงอน , African Angel Trumpet, Tree Gardenia
พุดแตรงอน เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
พุดน้ำบุศย์
พุดน้ำบุศย์ , Golden Gardenia
พุดน้ำบุศย์ เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
พุดภูเก็ต
พุดภูเก็ต , พุดป่า, รักนา
พุดภูเก็ต เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
พุดเวียดนาม
พุดเวียดนาม , Cape Jasmine, Gardenia
พุดเวียดนาม เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
พุดเศรษฐีสยาม
พุดเศรษฐีสยาม , Giant Pinwheel Flower
พุดเศรษฐีสยาม เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
พุดแสงอุษา
พุดแสงอุษา , Tahitian Gardenia, Tiare Flower
พุดแสงอุษา เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
พุทธชาด
พุทธชาด , ไก่น้อย
พุทธชาด เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
ทองกวาว
ทองกวาว , ดอกจาน จอมทอง ทองต้น ทองธรรมชาติ
ทองกวาว เป็นไม้ต้นทรงพุ่มแผ่กว้าง ดอกมีสีส้ม
ไม้ประดับ
 
มณฑาดอย
มณฑาดอย , ตองแข็ง
มณฑาดอย เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
มณฑาป่า
มณฑาป่า
มณฑาป่า เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีม่วง
ไม้ดอกหอม
 
มณฑิรา
มณฑิรา , Red Lotus Tree
มณฑิรา เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
มหาพรหมราชินี
มหาพรหมราชินี
มหาพรหมราชินี เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม