ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้

  

หมวด ดอกไม้ทั้งหมด

หน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   
เครือปลาสงแดง
เครือปลาสงแดง , เถาวัลย์แดง, หัวขวาน, เครือชุด, เครือชุดแดง, เถายอดแดง
เครือปลาสงแดง เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
เดหลีใบกล้วย
เดหลีใบกล้วย , เดหลี, หน้าวัวไทย, Fragrant Spathiphyllum, Peace Lily
เดหลีใบกล้วย เป็นไม้หัวหรือมีเหง้า ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
เตยทะเล
เตยทะเล , ลำเจียก, ปะหนัน, การะเกด, Screw Pine, Screw Tree, Umbrella Tree
เตยทะเล เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
เถางูเขียว
เถางูเขียว , เครืองูเขียว
เถางูเขียว เป็นกล้วยไม้ ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
เถาวัลย์เปรียง
เถาวัลย์เปรียง , เถาตาปลา, เครือเขาหนัง
เถาวัลย์เปรียง เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีชมพู
ไม้ดอกหอม
 
เถาวัลย์แดง
เถาวัลย์แดง , เครือชุด, เครือมะแตก, อบเชยเถา
เถาวัลย์แดง เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
เทียนกิ่ง
เทียนกิ่ง , เทียนขาว, เทียนข้าวเปลือก, Henna, Mignonette Tree
เทียนกิ่ง เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีแดง
ไม้ดอกหอม
 
เปลวสุริยัน
เปลวสุริยัน , Mexican Flamevine, Orangeglow Vine
เปลวสุริยัน เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีแดง
ไม้ดอกหอม
 
เล็บมือนาง
เล็บมือนาง , จะมั่ง จ๊ามั่ง
เล็บมือนาง เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีแดง
ไม้ดอกหอม
 
เสาวรส
เสาวรส , สุคนธรส, Jamaica Honeysuckle, Yellow Granadilla
เสาวรส เป็น ไม้เลื้อย ดอกมีสีม่วง
ไม้ดอกหอม
 
เสี้ยวดอกขาว
เสี้ยวดอกขาว , เปียงพะโก, นางอั้ว, Mountain Ebony, Orchid Tree, Poor Man's Orchid
เสี้ยวดอกขาว เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
เอื้องเขาแกะ
เอื้องเขาแกะ , เขาแกะ, เขาควาย
เอื้องเขาแกะ เป็นกล้วยไม้ ดอกมีสีม่วง
ไม้ดอกหอม