ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้

  

หมวด ดอกไม้ทั้งหมด

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   
ชำมะนาด
ชำมะนาด , ชมนาด, ดอกข้าวใหม่, Bread Flower
ชำมะนาด เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
ซ่อนกลิ่น
ซ่อนกลิ่น , ซ่อนกลิ่นดอกลา, ซ่อนกลิ่นดอกซ้อน, ซ่อนชู้, Tuberose
ซ่อนกลิ่น เป็นไม้หัวหรือมีเหง้า ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
ดอกน้ำตาล
ดอกน้ำตาล , เถาสำรอก, นมควาย
ดอกน้ำตาล เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
ตะลุมพุก
ตะลุมพุก , มะคังขาว, ลุมพุก, Divine Jasmine, Tamilnadia
ตะลุมพุก เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
ตันหยง
ตันหยง , Divi-divi
ตันหยง เป็นไม้ต้นแผ่เป็นรัศมี ดอกมีสีเขียว
ไม้ดอกหอม
 
ตาเหินเหลือง
ตาเหินเหลือง , Yellow Butterfly Ginger
ตาเหินเหลือง เป็นไม้หัวหรือมีเหง้า ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
ตีนเป็ดน้ำ
ตีนเป็ดน้ำ , ตีนเป็ดทะเล, Pong Pong
ตีนเป็ดน้ำ เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
ตุ้มหูเพชร
ตุ้มหูเพชร , นมเมีย
ตุ้มหูเพชร เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
ทิวาราตรี
ทิวาราตรี , ทิวา, Day Cestrum
ทิวาราตรี เป็นไม้พุ่ม ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม
 
ทุเรียนเทศ
ทุเรียนเทศ , ทุเรียนน้ำ, ทุเรียนแขก, มะทุเรียน
ทุเรียนเทศ เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม ดอกมีสีเหลือง
ไม้ดอกหอม
 
นมงัว
นมงัว
นมงัว เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ดอกมีสีเขียว
ไม้ดอกหอม
 
นมพิจิตร
นมพิจิตร , นมตำเรีย
นมพิจิตร เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว
ไม้ดอกหอม